Kredyt hipoteczny - co warto wiedzieć?

Kredyt hipoteczny – co warto wiedzieć?

Dodano Dodaj komentarzDodano w Biznes

Kredyt hipoteczny udzielany jest wyłącznie przez banki. Jest to zobowiązanie długoterminowe, które można zaciągnąć wyłącznie w wysokiej kwocie od 50 000 zł do kilku milionów złotych. Pozyskane za jego pomocą środki można przeznaczyć wyłącznie na konkretny cel określony w umowie.

Prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna – podstawowe informacje

Dodano Dodaj komentarzDodano w Biznes

Wejście w życie przepisów dotyczących spółki akcyjnej było wielokrotnie przekładane, jednakże wydaje się, że przepisy te zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Będzie to trzecia ze spółek kapitałowych, obok spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Łączy ona w sobie cechy każdej z nich jednakże założenie było takie, aby była bardziej elastyczna niż pozostałe […]

Spółka non profit

Spółka z o.o jako spółka non profit?

Dodano 1 CommentDodano w Biznes

Przepisy dotyczące spółek osobowych expressis verbis wskazują, że służą one prowadzeniu działalności gospodarczej. Cel ich powstania jest ściśle określony przepisami prawa i nie ma możliwości, aby spółki osobowe służyły realizacji innego celu np. działalności charytatywnej.