Kredyt hipoteczny – co warto wiedzieć?

Kredyt hipoteczny udzielany jest wyłącznie przez banki. Jest to zobowiązanie długoterminowe, które można zaciągnąć wyłącznie w wysokiej kwocie od 50 000 zł do kilku milionów złotych. Pozyskane za jego pomocą środki można przeznaczyć wyłącznie na konkretny cel określony w umowie.

Kredyt hipoteczny - co warto wiedzieć?

Celem kredytu hipotecznego może być m.in.:

 • zakup mieszkania (na rynku wtórnym lub pierwotnym),
 • zakup domu,
 • zakup działki budowlanej,
 • budowa, rozbudowa i wykończenie domu,
 • zmiana lokatorskiego prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • konsolidacja zobowiązań,
 • dowolny cel (pożyczka hipoteczna).

Najważniejsze, co musisz wiedzieć – kredyt hipoteczny jest udzielany pod zabezpieczenie na hipotece, a jego uzyskanie wymaga także posiadania tzw. wkładu własnego. Spłata takiego kredytu może być rozłożona na maksymalnie 35 lat. Kluczowym kryterium wyboru kredytu jest jego koszt.

Na czym polega zabezpieczenie kredytu hipotecznego?

Głównym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest hipoteka, czyli ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości ustanowione na rzecz banku, które uprawnia go do dochodzenia roszczeń z tejże nieruchomości z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi dłużnika, nawet w sytuacji, gdy nieruchomość zmieni właściciela. Przy zaciaganiu kredytu hipoteka na rzecz banku zostaje wpisana w księdze wieczystej nieruchomości.

Jeżeli kredytobiorca zaprzestanie spłaty rat, bank jako tzw. wierzyciel hipoteczny nie może od razu przejąć nieruchomości. Najpierw przeprowadza postępowanie windykacyjne, a dopiero gdy ono nie przynosi skutku, może złożyć wniosek do sądu o wydanie tytułu wykonawczego. Egzekucja należności kredytowej z nieruchomości przeprowadzana jest przez komornika na podstawie tytułu wykonawczego – najczęściej poprzez sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji.

Ile kosztuje kredyt hipoteczny?

Co należy wiedzieć biorąc kredyt hipoteczny? Że wiąże się on z dość wysokimi kosztami, pomimo że jego oprocentowanie wydaje się dość niskie (wynosi średnio 3-5%). Wszystko dlatego, że zobowiązanie spłacane jest przez wiele lat, a każda rata zawiera nie tylko część kapitałową, ale i odsetkową. Im dłuższy jest więc okres spłaty, tym większy koszt.

A co się składa na koszt kredytu hipotecznego? Oto jego najważniejsze elementy:

 • oprocentowanie – składa się na niego część stała w postaci marży banku oraz część zmienna, czyli stawka WIBOR,
 • prowizja z tytułu udzielenia finansowania – zdarzają się oferty z prowizją 0%, ale wówczas bank „odbija” sobie to zazwyczaj w wyższej marży,
 • ubezpieczenie – od zdarzeń losowych, na życie, ubezpieczenie kredytu itp.,
 • koszty notarialne,
 • koszt ustanowienia hipoteki,
 • koszt wyceny nieruchomości,
 • prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu itp.

Oferty banków porównuje się z reguły według wysokości oprocentowania (a konkretnie marży) oraz wysokości prowizji – to właśnie te dwa parametry decydują o atrakcyjności kredytu.

Jakie warunki trzeba spełnić, by ubiegać się o kredyt hipoteczny?

Niestety nie każdy ma szansę na kredyt hipoteczny – co warto wiedzieć na ten temat? Otóż wskazanie nieruchomości pod zabezpieczenie kredytu nie wystarczy, by otrzymać finansowanie. Dodatkowo należy spełnić szereg warunków, przede wszystkim:

 • mieć odpowiednią zdolność kredytową do zaciągnięcia zobowiązania (bank bierze pod uwagę źródło i wysokość dochodów, wysokość zobowiązań, status rodzinny i majątkowy itp.),
 • mieć pozytywną historię kredytową (czyli nie mieć zaległości w regulowaniu innych zobowiązań),
 • dysponować wymaganym wkładem własnym (obecnie jest to 20% wartości nieruchomości lub 10% pod warunkiem dodatkowego zabezpieczenia).

Ze względu na wysoką kwotę kredytu oraz długi okres jego spłaty banki podczas rozpatrywania wniosków biorą pod uwagę wiele czynników, nawet tak z pozoru błahe jak wiek, wykształcenie, czy wykonywany zawód. Mają one bowiem wpływ na przyszłość finansową klienta, od której przecież zależą jego możliwości spłaty zobowiązania.

Wnioskowanie o kredyt hipoteczny co warto wiedzieć o formalnościach?

Przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny, warto wiedzieć, jak wyglądają formalności. Niestety są czasochłonne i dość skomplikowane. Czeka Cię przede wszystkim wypełnienie dość obszernego formularza wniosku, a także konieczność dostarczenia wielu dokumentów – tych potwierdzających dochody (np. zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu, wyciągi z konta, PIT za poprzedni rok itp.) oraz tych dotyczących nieruchomości (np. odpis z księgi wieczystej, umowa przedwstępna zakupu nieruchomości, umowa deweloperska itp.). Zakres dokumentów zależy od celu kredytowania i jest zwykle precyzyjnie określany przez bank.

To najważniejsze, co należy wiedzieć biorąc kredyt hipoteczny. W razie wątpliwości warto pogłębić swoją wiedzę, aby znać wszystkie niuanse związane z zaciągnięciem tak poważnego zobowiązania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *